הגנה על פרטיות

באייר מודעת לכך שההגנה על מידע פרטי בעקבות שימוש באתר שלנו היא נושא חשוב. אנו מייחסים חשיבות רבה להגנה על הנתונים האישיים שלך. לפיכך ברצוננו שתדע איזה מידע אנו שומרים ואיזה מידע אנו משמיטים. באמצעות הצהרת פרטיות זו ברצוננו ליידע אותך לגבי אמצעי הביטחון שאנו נוקטים.

איסוף נתונים

אתה יכול להשתמש באתר שלנו מבלי למסור נתונים אישיים. אינך נדרש לספק מידע אישי כתנאי לשימוש באתר זה, למעט המידע הדרוש לשם אספקת מוצר או שירות על פי בקשתך. כשאתה משתמש באתר שלנו, אנו אוגרים מידע על השרתים שלנו למטרות אבטחה שונות. מידע זה עשוי לכלול את שם ספק שירותי האינטרנט שלך, את האתר שבו השתמשת לשם קישור לאתר שלנו, את אתרי האינטרנט אליהם אתה מגיע דרך האתר שלנו ואת כתובת ה-IP שלך. נתונים אלה עשויים להוביל לזיהוי שלך, אולם אנו איננו משתמשים בהם לצורך זה. אנו משתמשים בנתונים מעת לעת למטרות סטטיסטיות, אולם שומרים על האלמוניות של כל משתמש נפרד כך שלא ניתן לזהותו. במקרים בהם אנו מעבירים נתונים אישיים לגופים אחרים כדי לספק לך מוצרים או שירותים אותם הזמנת, או למטרות אחרות שאושרו על ידיך, אנו סומכים על אמצעים טכניים וארגוניים כדי להבטיח שמירה על התקנות הישימות של הגנה על נתונים.

איסוף ועיבוד של נתונים אישיים

אנו אוספים נתונים אישיים רק כאשר אתה מספק לנו אותם באמצעות רישום, מילוי טפסים או דואר אלקטרוני, כחלק מהזמנת מוצרים או שירותים, פניות או בקשות לגבי חומרים שהוזמנו ומצבים דומים שבהם בחרת לספק לנו את המידע. בסיס הנתונים ותוכנו נשארים בחברתנו ונשמרים במעבדי הנתונים או השרתים הפועלים עבורנו ואחראים כלפינו. הנתונים האישיים שלך לא יועברו על ידינו או על ידי הסוכנים שלנו לשימוש על ידי צד שלישי בשום צורה שהיא, אלא אם קיבלנו את רשותך או אנו נדרשים מבחינה חוקית לעשות זאת.

אנו נמשיך לשלוט ולשאת באחריות לגבי השימוש בכל נתון אישי שאתה מעביר לנו. חלק מהנתונים הללו עשויים להיאגר או לעבור עיבו.ד במחשבים הממוקמים בסמכויות שיפוטיות אחרות, כמו למשל גרמניה, שם חוקי ההגנה על נתונים עשויים להיות שונים מהחוקים בסמכות השיפוטית שבה אתה מתגורר. במקרים אלה אנו נוודא שקיימים אמצעי הגנה מתאימים המחייבים את מעבד הנתונים באותה מדינה לדאוג להגנות על נתונים הזהות לאלה הישימות במדינה שבה אתה מתגורר.

מטרות השימוש

הנתונים שאנו אוספים ישמשו אך ורק כדי לספק לך את המוצרים או השירותים המבוקשים או למטרות אחרות שלגביהן קיבלנו את אישורך, למעט מקרים שבהם החוק מורה אחרת.

זכות הגישה ותיקון

יש לך את הזכות לעיין ולשנות את כל הנתונים האישיים השמורים במערכת שלנו אם אתה מאמין שהם אינם עדכניים או שגויים. פשוט שלח דוא"ל לכתובת info.bil@bayer.com.

זכות ביטול

שמורה לך הזכות לבטל בכל רגע את הסכמתך לשימוש בנתונים האישיים שלך בעתיד. ניתן פשוט לשלוח דוא"ל לממונה על ההגנה על פרטיות בכתובת המצוינת לעיל.

שמירת נתונים

אנו שומרים נתונים אישיים רק כל עוד הם דרושים לנו לצורך אספקת שירות שאתה הזמנת או שנתת לו את הסכמתך, למעט כאשר החוק מורה אחרת (לדוגמא בהקשר של תביעה משפטית המחכה להכרעה).

שימוש בעוגיות (Cookies) הם קובצי טקסט קטנים המאוחסנים במטמון הדפדפן של המבקר באתר. באמצעות עוגיות כאלה ניתן לזהות את הדפדפן של המבקר, כדי לייעל את האתר ולפשט את השימוש בו. נתונים שנאספו בעזרת עוגיות לא ישמשו כדי לקבוע את הזהות האישית של המבקר באתר.

שימוש בעוגיות (Cookies)

אין שימוש בעוגיות באתר זה

 

אבטחה

באייר משתמשת באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים כדי להגן על הנתונים שלך מפני מניפולציה, אובדן או גישה של אנשים בלתי מורשים. נתונים אישיים כלשהם שאתה סיפקת לבאייר יהיו מוצפנים במעבר כדי למנוע שימוש לרעה על ידי צדדים שלישיים. אנו מעדכנים באופן שוטף את נוהלי האבטחה שלנו בהתבסס על פיתוחים טכנולוגיים חדשים.

ילדים

לאור החשיבות של הגנה על פרטיות של הילדים, איננו שומרים, מעבדים או משתמשים במידע באתר שלנו בנוגע למבקר הידוע לנו שהוא מתחת לגיל 13, ללא אישור מראש של נציגיו החוקיים. לנציג משפטי זה יש את הזכות, על פי דרישה, לראות את המידע המסופק על ידי הילד ו/או לדרוש כי יימחק.

יצירת קשר

לבירור בכל בעיה, שאלה או רעיון, ניתן ליצור קשר :

מיכל ברטוב ( ממונה על הגנה על פרטיות )

באייר ישראל בע"מ

החרש 36, הוד השרון

טל': 09-7626700

Info.bil@bayer.com

 

הממונה על הגנה על הפרטיות של חברת באייר העולמית:

Rainer Meyer
Building K56
51368 Leverkusen, Germany
Phone: +49 (0) 214 30 2 05 22
Fax: +49 (0) 214 30 2 03 46
E-Mail (linked to Data Protection contact form)
 

דיווח על תופעת לוואי ותלונות איכות

אם ברצונך לדווח על תופעת לוואי או על תלונת איכות, אנא פנה לרופא או לרוקח המטפל בך או למשרד הבריאות, באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, הנמצא בקישור הבא: www.health.gov.il .

כמו כן באפשרותך לפנות ליחידת המעקב התרופתי של באייר ישראל בדואר אלקטרוני: dsisrael@bayer.com

 

 

 

הפיתוח השוטף של האינטרנט מחייב שינויים מעת לעת בהצהרת הפרטיות שלנו. אנו שומרים  לעצמנו את הזכות לבצע שינויים בעת הצורך.

חזרה לדף ראשי >
To top