תנאים כלליים לשימוש באתר

הגישה לאתר זה והשימוש בו כפופים לתנאים הבאים. אנא אל תשתמש באתר זה אם אינך מסכים לתנאים אלה. אתר זה פותח על-ידי חברת באייר ישראל (שתקרא להלן באייר) ומנוהל על ידה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את פעילות האתר או לבצע בו או בתנאי השימוש בו, שינויים חלקיים או מלאים. לתשומת לבך, אנו רשאים לבצע שינויים אלה על פי שיקול דעתנו וללא הודעה מוקדמת. אנו מבקשים ממך לכן, בפעם הבאה שאתה מבקר באתר זה, לקרוא שוב את תנאי השימוש ולשים לב לשינויים או לתוספות שייתכן ונעשו בהם.

ויתור על זכות השימוש והתועלת

כל הפרטים, המסמכים והאיורים המופיעים באתר זה הם רכושה הבלעדי של באייר . הרשות להשתמש בחומר הנ"ל נתונה בתנאי שהערה בדבר זכות היוצרים המתאימה מופיעה בכל העותקים, וכי הפרטים הנ"ל משמשים רק למטרות אישיות, לא נעשה בהם שימוש מסחרי, לא נעשה בהם כל שינוי, וכל האיורים הנלקחים מהאתר משמשים רק בשילוב עם הטקסט המלווה.

סימנים מסחריים וזכויות יוצרים

כל הסימנים המסחריים המופיעים באתר זה הם רכושה של קבוצת באייר, אלא אם צוין אחרת או שניתן להבין שמדובר בזכויות של צד שלישי. כל שימוש בלתי מורשה בסימנים מסחריים אלה או בחומרים אחרים אסור מפורשות ומהווה פגיעה בזכויות היוצרים, חוק הסימנים המסחריים או כל זכויות קניין תעשייתיות אחרות.

אחריות מוגבלת

באייר ליקטה את המידע המפורט המופיע באתר זה ממקורות פנימיים וחיצוניים, על פי מיטב הידע והאמונה שלה, תוך הקפדה מקצועית. אנו שואפים להרחיב ולעדכן את המידע על בסיס שוטף. המידע המופיע באתר זה מיועד אך ורק להציג את באייר ואת השירותים שלה. עם זאת, איננו מתיימרים, או אחראיים לכך, במפורש או במרומז, שכל המידע המופיע באתר זה הוא שלם או מדויק. באופן מיוחד ברצוננו להפנות את תשומת לבך, שהמידע, שהיה מעודכן ביום פרסומו, עלול להיות לא מעודכן. אנו ממליצים לפיכך לבדוק כל מידע המתקבל מאתר זה לפני שנעשה בו שימוש כלשהו. הייעוץ הניתן באתר זה אינו פוטר אותך מהצורך לבדוק בעצמך את העצות האחרונות שלנו  – במיוחד דוחות נתוני בטיחות ומפרטים טכניים – ולבדוק את התאמתן לתהליכים או למטרות להם הם מיועדים. במידה ודרוש לך ייעוץ או הדרכה לגבי המוצרים או השירותים שלנו, נא לפנות אלינו ישירות. המשתמשים באתר זה מצהירים שהם מסכימים להיכנס לאתר האינטרנט ולתוכנו על אחריותם הבלעדית. באייר או הגופים האחרים המעורבים בכתיבה, הפקה או העברה של אתר זה אינם נושאים באחריות לנזק או פגיעה הנגרמים כתוצאה מהגישה לאתר או מאי היכולת לגשת אליו, או מהשימוש או אי היכולת להשתמש באתר זה, או מהסתמכות על מידע המופיע באתר זה.

אתרי אינטרנט של צד שלישי ספקים/קישורים

אתר זה כולל קישורים/התייחסות לאתרי אינטרנט של צד שלישי. בכך שהיא מספקת קישורים אלה, באייר אינה מעניקה אישור לתוכנם. באייר אינה נושאת גם בכל אחריות לגבי הזמינות או התוכן של אתרי אינטרנט אלה או חבות כלשהי לנזק או פציעה שנגרמים כתוצאה משימוש בחומר זה, בכל צורה שהיא. באייר לא נותנת שום ערובה לכך שהמידע המסופק בדפים המקושרים הינו איכותי. הקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ניתן למשתמשים באתר למען נוחיותם בלבד. המשתמשים נכנסים לאתרים אלה על אחריותם בלבד. בחירת הקישורים אינה מיועדת בשום אופן להגביל את המשתמשים לקישורים אלה.

מידע המועבר על ידיך

המשתמשים באתר זה אחראים בלעדית על התוכן והנכונות של הפרטים שהם שולחים לבאייר וכן לאי-פגיעה בזכויות של צד שלישי שעשויות להיות קשורות לנתונים אלה. המשתמשים באתר נותנים לבאייר את הסכמתם לאגור את הנתונים, למעט מידע הכולל פרטים אישיים החורגים מנתוני שימוש, ולהשתמש בהם לצורך ניתוח סטטיסטי או לכל מטרה עסקית אחרת. באייר רשאית באופן מפורש להשתמש בנתונים, כולל רעיונות, המצאות, שרטוטים, טכניקות ומומחיות הכלולה בהם, לכל מטרה כגון פיתוח, ייצור ו/או שיווק של מוצרים או שירותים, לשכפל מידע כזה ולהעמיד אותו לרשות צד שלישי ללא כל הגבלה.

משתמשים בינלאומיים

אתר זה נבדק, מופעל ומעודכן על ידי באייר ישראל. הוא מיועד לשימוש בתחומי ישראל. באייר אינה אחראית לכך שהפרטים המופיעים באתר נכונים גם מחוץ לישראל, ובמיוחד לכך שהשירותים יהיו זמינים עם אותו מראה חיצוני, באותם גדלים או באותם תנאים. במידה ואתה מתקשר לאתר זה או מוריד נתונים במדינה שאינה ישראל, אנא שים לב לכך שמוטלת עליך האחריות לוודא שאתה פועל בהתאם לחוק המקומי במדינה זו.

המוצרים המוזכרים באתר זה עשויים להיות באריזה שונה, בגדלים שונים, אם עם אותיות או סימונים שונים, בהתאם למדינה.

בארה"ב מיוצגים עסקיה של חברת באייר על ידי Bayer Corporation. לקוחות בארה"ב מתבקשים לפנות אל חברה זו.

 

מכירה של מוצרי החברה

המוצרים שלנו נמכרים על פי הגרסה הנוכחית של התנאים הכללים למכירה ומסירה.

 

דיווח על תופעות לוואי ופגמי איכות

אם ברצונך לדווח על תופעות לוואי או על פגם איכות, אנא צור קשר עם הגורם הרפואי המטפל בך (כגון רופא או רוקח). ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות ע”י כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il . כמו כן ניתן לדווח על תופעות לוואי ועל פגמי איכות לבאייר ישראל באמצעות דואר אלקטרוני: dsisrael@bayer.com  או פקס: 09-7626741.

חזרה לדף ראשי >
To top